467 91 000 post@takst1-helgeland.no

FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

Takst1 Helgeland AS FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

FAQ – OFTE STILTE SPØRSMÅL

Posted By Jens

Hva er ligningsverdi?
Dette er den verdien som kommer i selvangivelsen som formue. Ligningsverdien på bolig og fritidseiendom skal maksimum være 30 prosent av .

Hvor mye koster en takst? (opp til toppen)
Verditakst over en vanlig enebolig koster fra kr 5000 kroner, litt avhengig av type og størrelsen på boligen. I tillegg kommer kostnader for innhenting av nødvendige opplysninger, dersom du ikke skaffer disse selv.

Takst for arveoppgjør mellom søsken? (opp til toppen)
«Jeg og min søster har arvet en eiendom etter våre foreldre, og min søster ønsker å overta eiendommen. Kan dere hjelpe oss med en arvetakst?»

Begrepet arvetakst benyttes ikke lenger. For oppgjør mellom arvinger er det som regel markedsverdien som legges til grunn. Dette er også det eneste riktige dersom man ønsker et rettferdig oppgjør. Benytter man en lavere verdi enn den reelle markedsverdien vil det innebære et gaveelement til fordel for den som overtar eiendommen. Vi takserer gjerne eiendommen som dere har arvet.

Takst ved skilsmisse? (opp til toppen)
«Kan man be om en høy eller lav takst i et skilsmisseoppgjør?»

Takstmenn skal være helt nøytrale og oppdragsgivers interesser skal ikke gjenspeiles i taksten. Likevel forekommer det ofte at den som skal kjøpe ut den andre fremlegger en lavere takst enn den som skal kjøpes ut. Slike avvik kan skyldes forskjellige forutsetninger og opplysninger gitt av oppdragsgiver. Det beste vil ofte være at hver part engasjerer hver sin takstmann, og at begge parter og begge takstmenn er tilstede samtidig. Begge takstmenn vil da få like opplysninger og forutsetninger for riktig verdivurdering. (opp til toppen)

Takstmannen er dessuten en nøytral fagmann og skal ikke ta oppdrag dersom han er inhabil i forhold til en av partene. Ved salg av en eiendom ønsker både megler, selger og kjøper å redusere risikoen for konflikter i etterkant av salget og å forholde seg til riktige opplysninger om eiendommen.

Takst for å reklamere før det er gått 5 år (opp til toppen)
«Vi har et snart 5 år gammelt hus. I løpet av disse årene har vi blitt klar over endel ting med huset som vi mener ble gjort feil da huset var nytt. Byggefirmaet har utbedret noe av det vi har påpekt, men nekter for andre ting. Hvis en takstmann lager en reklamasjonstakst for oss på disse tingene, må da byggefirmaet godta takstmannens vurdering?»

En reklamasjonstakst fra en anerkjent takstmann vil veie tyngre enn et krav fra en ikke bygningskyndig person. Vi takstmenn kjenner både tidligere og någjeldende lover og forskrifter og finner ut hva som gjaldt for oppføring av huset.

Vi kan vurdere de forholdene dere mener er kritikkverdige nøytralt mot referansegrunnlaget. Byggefirmaet kan kanskje være uenig i våre konklusjoner, men må da dokumentere sine standpunkter.

Vår erfaring er at en profesjonelt utført rapport som dokumenterer avvik fra gjeldende regler ofte løser sakene uten mer argumentasjon. Dersom saken likevel ikke løses har dere dokumentasjon for å gå videre med saken.

Ta kontakt med oss, så avtaler vi et tidspunkt for befaring.

Begreper:

Rehabilitering: (opp til toppen)
Istandsettelse av en bygning eller bygningsdel, oftest for å rette opp forsømt vedlikehold. Hensikten er å bevare mest mulig av antikvarisk verdi og arkitektonisk kvalitet. Hvis slike hensyn ikke blir ivaretatt, er utbedring en bedre betegnelse.

Reparasjon: (opp til toppen)
Istandsettelse etter skade eller forfall.

Restaurering: (opp til toppen)
Helt eller delvis tilbakeføre en bygning eller gjenstand til en tidligere tilstand.

Dette er et av de eldste og mest tvetydige begrepene i forbindelse med bygningsvern og forvaltning. Fagfolk har brukt det som et samlebegrep for alle mer omfattende tiltak som gjennomføres ut fra et ønske om bevaring og forbedring. Dermed har både ombygging og istandsettelse gått under navnet restaurering, selv om forandringene har gått i andre retninger enn tilbake til eldre tilstander.

Utenfor fagmiljøet har ordet fått et enda videre innhold som et synonym for modernisering, utbedring og istandsettelse. Ordet blir også brukt når det ikke har vært meningen å bevare, og når resultatet tvertimot er et tap av verdier.

I våre takster forsøker vi å unngå dette begrepet på grunn av den sprikende oppfatningen av hva det betyr.

Utbedring: (opp til toppen)
Istandsettelse, modernisering eller forbedring av teknisk standard i en bygning. Begrepet har mye til felles med rehabilitering, men uttrykket inneholder ikke noe om viljen til å bevare.

Vedlikehold: (opp til toppen)
Pleie av en bygning for at den ikke skal forfalle, eller for å rette på skader som allerede er oppstått. Vedlikehold kan til en viss grad forutses og utføres før skader får utvikle seg. Når vedlikeholdet skjer etterskuddsvis, er ordet reparasjon mer dekkende.

Oppussing: (opp til toppen)
Mindre omfattende vedlikehold og nødvendige reparasjoner.

Fornyelse: (opp til toppen)
Utskifting av noe. F.eks ta ut et gammelt vindu og sette inn et nytt.

Modernisering: (opp til toppen)
Utskifting eller reparasjon som bringer noe opp til dagens krav. Et godt eksempel er utskifting av vannrørene i huset, ut med gamle stål- eller kobberrør og inn med nye plastrør med rør-i-rør system.

Hva betyr tilstandsgrad? (opp til toppen)
Tilstandsgrad er et uttrykk for hvilken tilstand et objekt har i forhold til et definert referansenivå.

I en boligsalgsrapport settes tilstandsgrad med en gradering fra 0 til 3 for hver bygningsdel, hvor Tg 0 er best og Tg 3 er dårligst. I tillegg benyttes TGiu for bygningsdeler som ikke er undersøkt

Referansenivået for tilstand er i utgangspunktet den tilstand bygningsdelen hadde da den var ny.

Her er forklaring på graderingen fra Tg 0 til Tg 3:

Tg 0: Ingen symptomer. Brukes for nye bygningsdeler som er dokumentert og uten slitasje og skader. I en boligsalgsrapport på en brukt bolig som er mer enn 5 år gammel vil du derfor ikke finne bygningsdeler med Tg 0.

Tg 1: Svake symptomer. Brukes på bygningsdeler som er lite til normalt slitt og forøvrig i orden.

Tg 2: Middels kraftige symptomer. Brukes på bygningdeler hvor det er betydelig slitasje eller feil eller skader. For en kjøper vil Tg 2 ofte i praksis bety at utbedring bør gjøres innen rimelig tid, og at det derfor må påregnes kostnader i løpet av de nærmeste årene.

Tg 3: Kraftige symptomer. Brukes på bygningsdeler som har så stor grad av funksjonssvikt eller skader at umiddelbar utbedring er å anbefale.

Når har boligen en mangel? (opp til toppen)
Utgangspunktet er at boligen skal være i samsvar med det som er avtalt skriftlig og muntlig – slik som i for eksempel prospekt, tilstandsrapporter og på visning.

Boligen skal også være i samsvar med krav lovgivningen stiller til boligen, med mindre noe annet er uttrykkelig avtalt. Det vil for eksempel si at det elektriske anlegget skal være utført og godkjent av fagfolk.

Boligen har også en mangel, hvis selgeren har holdt tilbake opplysninger før salget som du hadde krav på å bli opplyst om, og som tenkes å ha påvirket din beslutning om å ville kjøpe boligen.

Hva er selgers opplysningsplikt? (opp til toppen)
Selger plikter å opplyse om forhold han må kjenne til, og de opplysninger selger gir skal være riktige. Har selger hatt lekkasje på badet og slutter å bruke det en tid før salget, slik at det ikke er spor av fukt på salgstidspunktet, plikter selger selvsagt å opplyse om lekkasjen. Skjulte mangler kan man ikke forvente at selger vet noe om.

En boligsalgsrapport utført av en dyktig takstmann bør kunne få fram de forhold det er mulig å avdekke med rimelige tiltak innenfor en forsvarlig kostnadsramme. Det er derfor viktig at selger investerer i en boligsalgsrapport.

Hva er kjøpers undersøkelsesplikt? (opp til toppen)
Etter avhendingsloven kan ikke kjøper reklamere på mangler som han kjente til eller måtte kjenne til da avtalen ble inngått.

Forhold som er beskrevet i en boligsalgsrapport vi kjøper derfor ikke kunne reklamere på.

Domstolene stiller forøvrig strenge krav til boligkjøperne med tanke på hvor mye de bør forstå ut fra vage antydninger om mulige feil eller skader på boligen.

Høyesterett forutsetter at boligkjøper skal forstå de juridiske konsekvenser som for eksempel ligger i vage og omtrentlige risikoopplysninger.

Hva betyr markedsverdi? (opp til toppen)
Markedsverdien er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. En verditakst fra oss vil gi deg svaret.

Hva betyr BTA? (opp til toppen)
Bruttoareal er hele boligens ytre areal. Alle rom og boder regnes med, men ikke balkong/veranda. Alle etasjer regnes med.

Hva betyr BRA? (opp til toppen)
Bruksareal er hele boligens indre areal, inkludert innervegger. Måles fra innsiden av ytterveggene.

Hva betyr P-ROM? (opp til toppen)
P-ROM betyr Primære Rom. I en takst eller boligsalgsrapport er disse rommene P-rom: Kjellerstue, peisestue, TV-stue, loftstue, lekerom, arbeidsrom, hjemmekontor, PC-rom, mediarom, bibliotek, innredet hobbyrom, trimrom (må ha fastmontert utstyr, for eksempel ribbevegger), stue, allrom, omkledningsrom, bad/dusjrom, toalett, vaskerom, entré/vindfang, kjøkken, soverom, bibliotek, innredet gang mellom P-Rom, trapp mellom P-Rom og gang inklusive trapp mellom rom som er nevnt over.

Hva betyr S-ROM? (opp til toppen)
S-ROM betyr Sekundære rom. Areal av vegger mellom P-rom og S-rom tilhører også arealet for S-rom. I en takst eller boligsalgsrapport er disse rommene S-rom: Matkjeller, potetkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft, boder, garderobe, oppbevaringsrom, lagerrom, garasje, fyrrom, søppelrom, og tekniske rom. Ganger og trapper mellom rom som er nevnt over (uansett innredning og hvor mye de er blitt påkostet) er også S-rom.

Vi tar oppdrag på hele Helgeland!

Denne nettsiden bruker cookies

Vi bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen på nettstedet vårt og for personlig tilpasning av annonser. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du til vår bruk av informasjonskapsler. Avvis alle